Beste ouders,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het corona-virus hebben we, tot onze grote spijt, maatregelen moeten treffen. Via deze weg laten we dan ook weten dat we alle bijeenkomsten (binnen en buiten) alvast stopzetten.

We nemen onze verantwoordelijkheid en willen elk risico op besmetting vermijden. We volgen de raad van scouts en gidsen Vlaanderen op.

De leiding is alvast  enorm blij dat we dit jaar op kamp mogen gaan! Hoe dit precies zal verlopen, zal nog goed besproken en uitgewerkt moeten worden en dit allemaal volgens de richtlijnen. De veiligheid van onze leden is onze prioriteit.

Als we meer concrete en duidelijke informatie hebben, worden jullie op de hoogte gesteld! Maar voor nu: stay safe en red de zomer nog steeds.

Wij vinden het heel jammer en hopen op jullie begrip. 
Stevige linker,
Leiding van SMAF

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona  

Scouts Sint-Michiel / Anne Frank
Kies scoutmoedig, kies bewust en je zal sterk staan!

! Kampdata !
Jonge takken (Kapoenen, kabouters, welpen): 25/07 tem. 31/07
Oude takken (Jonggivers, givers en jin): 21/07 tem. 31/07

Afzetten aan de Alverberg
Voor de veiligheid zouden we jullie willen vragen om jullie kinderen niet af te zetten aan het lokaal, maar voor en na de vergadering te parkeren op de parking van de Alverberg en van daaruit te wandelen naar het lokaal zelf. Er staat elke zaterdag leiding aan de parking om te helpen met oversteken. Alvast bedankt!

Contact
Meer informatie

Voor al je vragen en opmerkingen mag je altijd de groepsleiding contacteren.
Via groepsleiding@smaf.be of gewoon op zaterdagnamiddag (vraag naar Bram Vanroye of Luna Put).

Jullie kunnen ook altijd terecht bij de takleiding:

kapoenen@smaf.be, kabouters@smaf.be, welpen@smaf.be, jonggidsen@smaf.be, jongverkenners@smaf.be, gidsen@smaf.be, verkenners@smaf.be, jin@smaf.be

Voor verhuringen of vragen ivm verzekeringen enzovoort staat de Vliegende Ploeg voor jullie klaar:

materiaal@smaf.be, secretariaat@smaf.be, CFO@smaf.be

Inschrijving 2019-2020
Meer informatie

De laatste jaren merken we binnen onze groep een sterke toename in het aantal leden. Om onze activiteiten verantwoord en kwalitatief te houden waren we vorig jaar voor de eerste keer genoodzaakt om een ledenstop door te voeren. Omdat we denken dat we dit jaar, jammer genoeg, mogelijks weer niet iedereen kunnen toelaten, veranderen we het inschrijvingssysteem. Op deze manier kunnen we een eventuele ledenstop op een beter georganiseerde manier laten verlopen. Concreet betekent dit dat er vanaf dit jaar vooraf online ingeschreven moet worden.

INSCHRIJVING VOOR VOLLEDIG NIEUWE LEDEN:

We geven voorrang aan leden die op fiets- of wandelafstand van de lokalen wonen. Daarom geven we voorrang aan iedereen die in stad Hasselt woont. 

Jammer genoeg zijn er geen plaatsen meer bij de kapoenen, kabouters en welpen.

Link om in te schrijven: www.SMAF.be/inschrijvingen

Betaling
Om de inschrijving te vervolledigen vragen we jullie om het lidgeld over te schrijven naar onze groepskas. Het lidgeld bedraagt 50 euro voor het eerste kind, 40 euro voor het tweede kind en 35 euro voor de volgende kinderen.

Aantal kinderen – lidgeld

1 – 50 euro

2 – 90 euro

3 – 125 euro

4 – 160 euro

Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet aan iedereen die het financieel minder gemakkelijk heeft. Voor leden die aanspraak willen maken op ‘scouting op maat’ (meer informatie over verminderd lidgeld, korting op uniform en tegemoetkoming kampen en weekends) bedraagt het lidgeld 10 euro per lid.

Het lidgeld moet overgeschreven worden naar de groepskas (BE10 7370 3427 5904) met mededeling “IG + voornaam eerste kind, tweede kind, derde kind + achternaam”.


VEELGESTELDE VRAGEN:

Maken jullie gebruik van een wachtlijst?

Neen, wij vinden dat we op deze manier leden binden aan onze scouts zonder dat we kunnen beloven dat ze ooit lid bij ons kunnen worden. We laten leden die we niet meer kunnen toelaten liever kennis maken met andere scoutsen uit ons district:

Gemengde scouts:

Enkel voor jongens:

Enkel voor meisjes:

Hoe wordt er bepaald hoeveel leden er toegelaten worden?

We proberen zo weinig mogelijk leden te weigeren. Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes en de spreiding van eerste-, tweede- en derdejaars.

Waarom worden er geen takken opgesplitst?

Voor iedere leeftijdsgroep hebben we al twee takken. Onze infrastructuur laat niet toe om onze groep uit te breiden met extra takken. Bovendien zullen we, met de doorstroom van de jongste leden in het achterhoofd, in de problemen komen met de hoeveelheid leiding in de toekomst.

Mag mijn kind eerst proberen?

Zoals andere jaren mogen leden eerst drie keer proberen alvorens het inschrijvingsgeld te betalen. Leden moeten vanaf dit jaar wel al vooraf ingeschreven zijn voordat ze komen proberen.

Tegemoetkoming inschrijvingsgeld, weekend- en kampgeld
Meer informatie

Bij problemen met het betalen van het inschrijvingsgeld, weekend- of kampgeld zijn wij altijd bereid om te luisteren. Je mag vrijblijvend mailen naar groepsleiding@smaf.be en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Dit geldt ook bij aankoop van kampmateriaal zoals slaapzakken, bedjes, kledij,…

Ook de mutualiteiten zorgen voor een tegemoetkoming. De formulieren hiervoor vind je onder Varia -> Formulieren.

Carpool
Meer informatie

We hebben een webpagina gemaakt om het voor jullie makkelijker te maken om een carpool te organiseren. Ga naar Varia -> carpool

Rekeningnummers
Meer informatie

Groepskas: BE10 7370 3427 5904 (voor inschrijvingsgeld, sponsoring Openingsfuif/Paashaasparty, …;)

Kapoenen: BE85 7370 3427 6106

Kabouters: BE74 7370 3427 6207

Welpen: BE63 7370 3427 6308

Jonggidsen: BE52 7370 3427 6409

Jongverkenners: BE41 7370 3427 6510

Gidsen: BE30 7370 3427 6611

Verkenners: BE19 7370 3427 6712

Jin: BE08 7370 3427 6813 (oa voor sponsoring Jincognito)

Materiaal: BE81 7370 4107 7624 (oa voor verhuringen)

Groepsleiding:
Luna Put:  0471 53 43 40 (Luna@smaf.be)
Bram Vanroye:  0471 85 04 30 (Bram@smaf.be)

Evenementen op fb
Jaarthema
Blog Authors

LAATSTE KANS!! Inschrijven bus - andere kampdata
Dit jaar vertrekken we uitzonderlijk één dag later op kamp dan gewoonlijk. We komen ook één dag later terug. De jonge takken (kapoenen, kabouters, welpen) gaan in 2018 op kamp van 25 tot 31 juli. De oude takken (jonggivers, givers, jin) gaan in 2018 op kamp van 21 tot 31 juli. We bekijken of er genoeg interesse is om een bus op de terugweg van het kamp te voorzien. Inschrijven kan hier (tot 19 december)