Inschrijvingen 2020-2021

Om onze activiteiten verantwoord en kwalitatief te houden zijn we dit jaar opnieuw genoodzaakt om een ledenstop door te voeren.

De groepen waarvoor dit jammer genoeg geldt zijn:

HERINSCHRIJVING VOOR BESTAANDE LEDEN

Bestaande leden worden sowieso opnieuw toegelaten mits je voor 1 september 23:59 je herinschrijving in orde maakt. Je ontvangt 10 augustus voor ieder ingeschreven lid een email met meer informatie. Gelieve contact op te nemen met scoutssmaf@gmail.com indien je geen email hebt ontvangen. 

 

INSCHRIJVING VOOR NIEUWE LEDEN MET BROERS OF ZUSSEN OP SMAF

Nieuwe leden met broers of zussen op SMAF kunnen zich inschrijven tot 1 september 18:00. LINK NAAR INSCHRIJVINGSFORMULIER. Het tijdstip van de inschrijving bepaalt de volgorde op de inschrijvingslijst. 

 

INSCHRIJVING VOOR VOLLEDIG NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf 3 september 18:00 de inschrijvingslink hiervoor volgt nog. We geven voorrang aan leden die op fiets- of wandelafstand van de lokalen wonen. Daarom geven we voorrang aan iedereen die in stad Hasselt woont.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt er bepaald hoeveel leden er toegelaten worden?
We proberen zo weinig mogelijk leden te weigeren. Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes en de spreiding van eerste-, tweede- en derdejaars. 

Waarom worden er geen takken opgesplitst?
Voor iedere leeftijdsgroep hebben we al twee takken. Onze infrastructuur laat niet toe om onze groep uit te breiden met extra takken. Bovendien zullen we, met de doorstroom van de jongste leden in het achterhoofd, in de problemen komen met de leiding aantallen in de toekomst.

Mag mijn kind eerst proberen?
Zoals andere jaren mogen leden eerst drie keer proberen alvorens het inschrijvingsgeld te betalen. Leden moeten vanaf dit jaar wel al vooraf ingeschreven zijn voordat ze komen proberen.

Maken jullie gebruik van een wachtlijst?
Neen, wij denken dat we op deze manier leden binden aan onze scouts zonder dat we kunnen beloven dat ze ooit lid bij ons kunnen worden. We laten leden die we niet meer kunnen toelaten liever kennis maken met andere scoutsen uit ons discrict:

Gemengde scouts:

Enkel voor jongens:

Enkel voor meisjes:

 

BETALING

Om de inschrijving te vervolledigen vragen we jullie om het lidgeld over te schrijven naar onze groepskas. Het lidgeld bedraagt 50 euro voor het eerste kind, 40 euro voor het tweede kind en 35 euro voor de volgende kinderen.

Aantal kinderen – lidgeld

1 – 50 euro

2 – 90 euro

3 – 125 euro

4 – 160 euro

Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet aan iedereen die het financieel minder gemakkelijk heeft. Voor leden die aanspraak willen maken op ‘scouting op maat’ (meer informatie over verminderd lidgeld, korting op uniform en tegemoetkoming kampen en weekends) bedraagt het lidgeld 10 euro per lid.

Het lidgeld moet overgeschreven worden naar de groepskas (BE10 7370 3427 5904) met mededeling “IG + voornaam eerste kind, tweede kind, derde kind + achternaam”.