Scouts Sint-Michiel / Anne Frank is een gemengde scouts. Dat betekent echter niet dat onze leden altijd samen vergadering (=activiteit) hebben. Hieronder vindt u de structuur van onze scouts. Daarin kan u dan ook terugvinden bij welke tak uw kind zich kan aansluiten (leeftijden komen niet altijd exact overeen met de leerjaren).

Onze standaardvergaderingen gaan door op zaterdag van 14 uur tot 17 uur aan onze lokalen in de Alverbergstraat 73 in Hasselt. Het gebeurt ook af en toe dat een tak een vergadering op verplaatsing houdt. De vergadering begint en eindigt dan een kwartiertje vroeger of later zodat de ouders met meerdere kinderen in verschillende takken hun kinderen tijdig kunnen halen op verschillende locaties. Wees gerust! Meestal zal u uw kinderen gewoon kunnen oppikken aan onze lokalen :). De vergaderingen worden steeds aangekondigd via onze website.

Wekelijks bereidt iedere leidingsploeg een vergadering voor. Hierin trachten ze de leden niet enkel een ontspannende zaterdagnamiddag te bezorgen maar hen ook enkel belangrijke waarden en normen mee te geven. Zo proberen we onze leden te leren samenwerken in teamverband maar hen ook de nodige zelfstandigheid bij te brengen, hun creativiteit te prikkelen en hen te leren omgaan met de natuur op een respectvolle manier.

Naast ‘normale’ vergaderingen organiseert iedere tak jaarlijks ook een kookvergadering, een kerstfeestje, een financiële actie (om wat geld in te zamelen voor op kamp), een weekend (om elkaar nog beter te leren kennen), een daguitstap en een barbecue op het einde van het jaar. In de zomer sluiten wij het scoutsjaar traditioneel af met een echt scoutskamp! Voor de jongste drie takken (Kapoenen, Kabouters en Welpen) vindt dit steevast plaats van 24 juli tot 30 juli. De oudste takken (Jonggidsen, Jongverkenners, Gidsen, Verkenners, Jin) vertrekken al op 20 juli en keren eveneens terug op 30 juli.

Dit was kort wat meer info over onze scoutswerking. Indien u meer vragen heeft, kan u ons steeds vinden op zaterdag aan de scoutslokalen voor een babbeltje waarin wij u verdere vragen graag beantwoorden.

Hopelijk zien we u en uw kinderen snel op onze scouts!

Met vriendelijke scoutsgroeten,
De voltallige leidingsploeg van SMAF

Locatie van onze lokalen

De lokalen van scouts SMAF bevinden zich op alverbergstraat 73 in Hasselt.