Medische Fiche

De medische fiche moet voor ieder kind worden ingevuld. Met deze medische fiche geven ouders aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren). Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

We vragen om de medische fiche drie keer per jaar na te kijken en eventueel bij te werken: bij de inschrijvingen in september, bij de takweekends en bij het kamp in de zomer.

De medische fiche (genaamd steekkaart) kan je invullen en aanpassen op www.groepsadmin.be

Bij vragen of onduidelijkheden kan je steeds de groepsleiding contacteren